Khamis, 20 Ogos 2009

Beberapa persoalan tentang Tariqah

Apabila diminta untuk menulis tajuk yang diberikan,penulis agak keberatan juga untuk menerimanya memandangkan penulis bukanlah orang yang mahir dalam hal ini dan juga menurut pandangan penulis tajuk ini sudah basi berzamaan lagi, kerana ianya sudah diterima pakai oleh ulamak yang terdahulu tetapi keadaan masa kini dan generasi umat islam yang lemah dari segala segi Dengan menjauhkan diri dengan para ulamak dan kelas-kelas pengajian talaqqi menyebabkan kejahilan menguasai diri. Masalah yang lama ditimbul kembali kerana kekurangan dalil dan sebagainya. Malah ada yang berani untuk mentohmah dengan pelbagai lemparan, juga tidak kurangnya yang sentiasa mengelirukan masyarakat dengan pelbagai teori yang pesong. Inilah hakikat masyarakat pelajar kita.
Oleh yang demikian, penulis akan menulis serba sedikit bagai menjelaskan segala kesamaran yang diwar-warkan, dan penulis tidak akan membincangkan perbahasan yang biasa yang telah banyak ditulis oleh para ulamak didalam kitab-kitab tasauf atau artikel mengenai hal ini kerana terlalu mudah untuk didapati, mungkin ada yang tidak menjumpainya kerana tidak mencari atau bertanya kepada guru-guru yang mursyid, sebaliknya dengan pegetahuan yang sedikit turut sama membincangkan tajuk tersebut. Maka apabila Kita berbicara dengan kejahilan, natijahnya pasti buruk kerana menurut sangkaan kita yang buruk itu. Ini adalah amat bersesuaian dengan kata-kata ulamak maksudnya:

“baikilah kerosakan itu dengan berhati-hati,sekiranya zahir salah
jangan cepat melatah
Betapa ramai di kalangan kita yang mencela kata-kata ulama’ yang benar kerana mempunyai fahaman yang keji”

Jesteru itu penulis menasihatkan kepada pembaca agar mencari sendiri maklumat asas bersesuaian dengan kata-kata imam Malik ra “dan bertanyalah kepada guru-guru yang mursyid.

SANAD

Salah satu keistimewaan konsep atau method pengajaran islam ialah sanad. Peranan sanad ini amatlah untuk melihat siapa dan apa yng dibawanya terutamanya dalam ilmu agama. Tanpa sanad atau atau pun talaqqi menyebabkan salah fakta atau pun “tahsif”. Ini memang berlaku dalam suasana pelajar kita, antara contohnya ialah Ibnu Hummam disebut Ibnu Hammam, Ibnu Bukhturie disebut Ibnu Bakhtarie dan macam-macam lagi. Jelasnya peranan sanad dan kaitan ulamak terdahulu amatlah penting daalam pengajian mereka. Mereka akan membawa setiap sanad sama ada hadis marfu kepada rasulullah dan kitab kepada sahib ataupun mualif kitab tersebut. Method ini tepat dan jauh lebih selamat dari konsep sekarang yang membawa ke jurang kejahilan.
Sementara itu tariqah sering kali dituduh bahawa ianya bukanlah dari Rasulullah S.AW.A kerana tariqah wujud pada kurun ke 7H. Penulis akan membuktikan bahawa tariqah juga adalah dari Rasulullah S.A.W.A dengan saanad penulis. Terdapat 2 jenis sanad yang melalui Rasulullah kepada Sheikh Abu Hasan al Syazilie iaitu thoriq iradah yang wa tahkim dan thoriq khurqah wa tabarruk sepertimana yang terdapat di dalam gambar rajah.
Ini adalah sanad silsilah zahabiyyah dan pembaca bolehlah membaca sanad ini melalui kitab Fihrisit(Ibnu hajar al Hatamie), Silsilah al Anwar(Ibnu Athiyyah al Salawie), Nasihah al Muridin(Sheikh Abd Salam bin Salim al Asmar), al Minah al Sofiah fi al Asanid al Yusifiyyah (Abu al Al Abbas Ahmad bin Abi Al Mahasin al Fasie), Fihrisit dan Syarah Hikam (Abu al Abbas Ahmad bin Ajibah), al Futuhat al Rabaniyyah (Syeikh al Fasie al Makkie), Terjemah imam al Sindie, al Raudh al Yani’ al Fayih (Abu Abu Ali bin Rahhal ), al Maqsad al Ahmad(Abu Muhammad Abd Salam bin al Toyyib al Qhodirie, Mir’ah al Mahasin (Abu Hamid al Fasie), Ibtihaj al Qulub limanaqib Abi Mahasin al Fasie wa Syeikhahu al Majzub(Abu Zaid al Fasie ), al Nazbah al Mufidah Syifa’ al Ghalil wa Dawa al A’lil (Taqiy al Din Abu Abd Allah Muhammad al Iskandarie cucu kepada Syeikh Abu Hasan al Syazilie), Dai’ al Falah ila Sabil al Najah (syeikh Abd Allah Muhammad Zain al Abidin cucu al Mirsofie), al Uslub al Gharib fi al Taa’lluq bi al Habib(syeikh Abdullah al Furusinie) dan bermacam-macam lagi.
Jika kita perhatikan pada gambar rajah sanad tersebut, maka kita akan lihat kedua-dua jalan sanad tersebut akan bertemu dengan Syeikh Abu Hasan al Syazilie. Beliau adalah pengasas kepada seluruh tariqah yang berada dalam dunia ini. Kesenua tariqah akan menasabkan tariqah masing- masing kepada Syazilie. Jika ditanya:Awak tariqah apa? Syazilie. Syazilie apa? Naqsyabandie, Ahmadiyyah, Syatariah, Qodoriyyah atau pun sebagainya. Begitulah jawapan bagi mereka yang tahu selok belok ajaran tariqoh atau dipanggil sebagai “Muridin”. Namun begitu, ada juga tariqah yang tidak melalui Syeikh Abu Hasan al Syazilie. Tariqah ini dikenali dengan nama Tariqah Sadah Bani Alawie. Ianya diamalkan oleh ahli bait Nabi dan pengikutnya sahaja. Antara amalannya adalah membaca ratib al-Haddad, al Attas, Maulud diba’ dan sebagainya. Ianya dahulu diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam asia tenggara misalnya Brunei sampai sekarang masih mengamalkanya dan juga di Malaysia antaranya syahadah Tok Ku Paloh. Ratib atau aurad tersebut terdapat banyak dalam kitab-kitab jawi atau kitab doa di Malaysia seperti Majmu’ Syarif, Senjata Mu’min dan sebagainya. Generasai sekarang sahaja yang tidak tahu. Apabila ada yang mengamalkanya lantas dengan cepat menghukum sesat. Sebenarnya mereka itu jahil. Ini pernah berlaku, sila lihat kitab tujuh wali melayu oleh Abdul Ghani Said, pada halaman 53. Saksikanlah kejahilan tersebut. Cuma sanad tariqah Sadah Bani Alawie ini akan bertembung dengan Saidina Husien kepada Rasulullah S.A.W.A.
Syeikh Abu Hasan al Syazilie ialah orang yang pertama yang mengumpulkan ajaran tasauf membentuk sebuah tariqah Maka disinilah timbulnya pelbagai sangkaan meyatakan bahawa tasauf atau sufiyyah timbul hasil daripada ajaran Budha, Qibtie, Majusi dan sebagainya. Ini adalah silap kerana ajaran tersebut sebenarnya ada didalam Islam tetapi dalam bentuk yang tidak tersusun dan tidak ada istilah yang tertentu baginya.tetapi para sahabat mengamalkan dan mengetahui ia adalah salah satu tuntutan di dalam Islam untukmbentuk peribadi dan akhlak yang mulia. yeikh Abu Hasan al Syazilie datang dengan menyusun ilmu tersebut.Tasauf sufiyyah dan tariqah bukanlah ilmu baru dalam bagi umat Islam.Cuma ianya adalah salah satu istilah yang baru.Begitu juga dengan istilah istilah yang lain di dalam Islam,contohnya dizaman Rasulullah S.A.W.A. dan juga para sahabat tidak ada istilah Usl feqh,Ulumul Qur’an,Mustolah hadis dan sebagainya kecuali istilah tersebut datang selepas kewafatan Rasulullah S.A.W.A.Usul feqh misalnya,ilmu tersebut disusun oleh Imam Syafie dengan kitab beliau yang masyhur iaitu Risalah.Begitu jugalah syeikh Abu Hasan al Syazilie yang mengumpul segala macam aurad dan doa yang warid didalam nas kemudian dibuat samada hizb,aurad,nazom dan sebagainya.
Disini penulis ingin memberi peringatan kepada pembaca agar dapat membezakan antara tasauf dengan tariqah.Tasauf ialah umum sementara tariqah lebih khusus dengan cara yang tertentu,bacaan yang tertentu pada masa tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga merasai mahabbah kepada Allah.Namun demikian,terdapat juga ulama’yng tidak membezakan antara kedua istilah tersebut.Hal ini boleh kitafaham melalui jawapan yang diberikan oleh Sayyid Ahmad Siddiq al Ghumarie,apabila disoal mengenai tasauf ,adakah ianya berasaskan samawie?Jawapanya ialah sepertiberikut.
Seandainya kita memahami dengan jelas fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyid Ahmad Siddiq al Ghumarie, aka sudah tentu kita tahu keperluan tariqah bagi setiap orang muslim.
Kembali kita pada gabar rajah,kita akan dapati melalui Syeikh Abu Hasan al Syazilie terbahagi kepada dua bahagiah yang masing masing akan sampai kepada Syeikh Jazulie (penulis Dalail al Khairat) dan Syeikh al Zaroq.kedua dua syeikh ini adalah ulama’terkemuka sufiyyah.Melalui Syeikh al Jazulie,lahirlah cabang tariqah yang lain.antaranya ialah tariqah al A’isawiyyah,al Hamdusyiyyah,al wazaniyyah,al Raisuniyyah,al Baqoliyyah dan yang lain lain lagi.Sementara Syeikh al Zarouq pula,lahir tariqah lain antaranya tariqah al Nasiriyyah,al Ghaziyyah,al Sodiqiyyah,al Fasiah,al Yusufiyyah,al Darqowiyyah dan bermacam-macam lagi.
Begitu juga dengan tariqah yang diamalkan di Malaysia antaranya ialah al Ahmadiyyah(nasab kepada Syeikh Ahmad bin Idris al Dandrawie),al Qodoriyyah(syeikh Abd al Qodir al Jilanie).al Naqsyabandiyyah dan sebagainya.semua ini adalah pecahan daripada kedua-dua syeikh tersebut yang diambil melalui subhah dan iqtida.Melalui sanad tariqah yang muttasil sampai kepada Rasulullah S.AW.A maka tasauf,sufiyyah dan tariqah adalah salah satu daripada ajaran islam.

ZIKIR

Sebenarnya iuntuk merungkaipermasalahan tariqah ini memerlukan ruang yang agak besar,namun penulis akan meringkaskan dan hanya menyentuh persoalan semasa sahaja.Memandangkan parsoalan zikir mula mendapat tempat di bibir pelajar kita,maka penulis akan membincangkannya dengan ringkas.
Bagi golongan sufiyyah dan tariqah,zikir adalah satu keperluan bagi mereka.Oleh yang demikian mereka mengamalkan zikir atau aurad yang tertentu dan mengikut masa yang tertentu juga,misalnya bacaan selepas solat subuh,zuhur,asar,dan sebagainya,ini adalah bertujuan untuk memudahkan dan menyusun daengan sistematik bagi membantu setiap muridun melaksanakan sunnah atau bacaan yang diamalkan oleh Rasulullah.ingin saya bertanya:betapa ramaikah di kalangan kita yang boleh beristighfar sebanyak 70 kali sehari sepertimana tuntutan Rasulullah jikalau kita tidak memperuntukkan masa masa tertentu untuk melaksanakannya?malah golongan sufiyyah sama sekali tidak pernah melarang mana-mana pihak.seandainya mampu berzikir tanpa memperuntukkan masa tertentu,dan sepertimana penulis katakana tadi ia hanya bertujuan untuk membantu.maklumlah kerana manusia ia hanya seringkali lupa dan lalai dengan dunia.maka dibuat amalan tersebut mengikut waktu yang tertentu.
Oleh kerana itulah setiap amalan atau aurad diamalkan selepas solat.Ini adalah kerana waktu solat adalah waktu yang sesuai untuk ketenangan jiwa.Dan zikir perlulah dihayati dengan menghadirkan khusyuk dan zauq kepada Allah.Apakah kerana susunan yang lebih bersistematik untuk melakukan satu-satu amalan dikatakan sesat?Sepertimana kata penulis tadi bahawa kesemua amalan ini tidak sekali bercanggah dengan islam sebaliknya ia adalah tuntutan melalui nas,samada dari al qur’an dan sunnah rasul.Dan ia adalah warid,contohnya beristighfar,selawat dan bermacam-macam lagi.
Sementara hadrah zikir atau pun halaqah zikir yang diamalkan oleh golongan sufiyyah,juga mempunyai nas tersendiri.Hadrah zikir ialah majlis secara berjemaah.Bukankah islam itu menuntut agar kita berjemaah dalam setiap segi,begitu juga dengan zikir.Di dalam hadrah merka menynyikan qsidah-qasidah islamiyyah atau dengan kata nasyid.Bernasyid bukanlah benda yang dilarang di dalam Islam,malah ia di amalkan oleh para salaf soleh.Diriwayatkan daripada imam al Syatibie,sesungguhnya Abu Hasan al Qarafie al Sufie meriwayatkan daripada Hasan al Basrie,ada seorang berjumpa dengan saidina Umar.Beliau berkata kepada Saidina Umar iaitu imam beliau,apabila selesai solat akan menyanyi.Maka bersegeralah Saidina Umar berjumpa berjumpa dengan imam tersebut.Saidina Umar pun menyuruh imam tersebut menyanyi sebagaimana yang di beritakan,maka menyanyilah imam tersebut.apabila selesai sahaja daripada suruhan itu maka Saidina Umar pun membaca sepotong qasidah dan berkata:
Didalam hadrah juga, mereka berzikir dengan bergerak-gerak mengikut rentak yang tertentu dengan alunan zikir yang menyebut Allah atau Hu.Cara ini juga diamalkan oleh Tok Kenali.Inilah yang dikatakan sebahagian orang depan tarian tasauf.Tarian tasauf ini adalah warid daripada nas Al-Qur,an dan sunnah sepertimana yang dikatakan oleh al Allamah Kattanie.
Berdasarkan kata-kata al Allamah al Kattane itu tadi,apa yang diamalkan oleh golongan sufiyyah atau tariqah melalui zikir dengan tarian yang menbengkokkan badan dengan mengikut rentak zikir dan nasyid seperti pohon yang bergoyang ke depan dan kebelakang adalah warid daripada Al Quran dan sunnah dengan fahaman dan amalan para salaf al soleh itu sendiri,dan bukannya berasal daripada sangkaan orang yang jahil. Hadrah pastinya menjadi sesuatu yang ganjil di Mu`tah tetapi di Amman ianya cukup terkenal kerana ianya diamalkan oleh ulamak seperti Syeikh Abd al Qodir Isa, Syeikh Nuh, Syeikh Hazim, Syeikh Sayyid Hassan al Saqqaf , Syeikh Muhammad bin Abd al Hafiz al U`rabie dan lain-lain lagi. Begitu juga di Mesir dan Syira.Untuk dalil yang lebih lanjut mengenai hadrah, silalah buka buku yang berkaitan,pasti segala kejahillan terbongkar.
NOTA KAKI

1.Intisar Li Thoriqal Suffiah, Abu Fadl Sayyid Ahmad Siddiq al Ghumarie al Hasanie,halaman 6.
2.al I`tisom,al Syatibie,jilid 1 halaman 220.
3.Pesaka Tok Kenali,Abdullsh Qari,halaman 48.Mengenai zikr ini bolehlah mendapat
Maklumat lanjut didalam kitab al mausu`ah al Yussifiyyah fi Bayan Adillah al Sufiyyah,Syeikh
Yusuf Khatar Muhammad,jilid 1,halaman 227.
4.al Tartib al Idariyyah,Abd al Hayy al Kattanie,jilid 2,halaman 143. video

2 ulasan:

  1. Promotional clothing Abercrombie and Fitch for sale or Abercrombie as a gift, will always be beneficial to Abercrombie Sale any business. This is Cheap Abercrombie a great way to impress consumers Abercrombie outlet and grow brand loyalty abercrombie Jeans and popularity. This is a quite flawless form of marketing. Your imprinted Abercrombie Pantslogo provides instant recognition. Abercrombie Tees These eye-catching articles of clothing are a foolproof way to increase profits and a cost Abercrombie Shorts effective form of marketing. Some use this plan to earn profits and then save them for future expenses. Abercrombie Sweaters You can get a huge range of promotional gifts or other promotional items on It is encumbered with a wide range of designs, styles and colours of assorted promotional items. These items can be used as promotional gifts and resourcefully distributed to the target customers to have a long lasting impression on them and make a huge profit in exchange.

    BalasPadam
  2. Promotional clothing Abercrombie and Fitch for sale or Abercrombie as a gift, will always be beneficial to Abercrombie Sale any business. This is Cheap Abercrombie a great way to impress consumers Abercrombie outlet and grow brand loyalty abercrombie Jeans and popularity. This is a quite flawless form of marketing. Your imprinted Abercrombie Pantslogo provides instant recognition. Abercrombie Tees These eye-catching articles of clothing are a foolproof way to increase profits and a cost Abercrombie Shorts effective form of marketing. Some use this plan to earn profits and then save them for future expenses. Abercrombie Sweaters You can get a huge range of promotional gifts or other promotional items on It is encumbered with a wide range of designs, styles and colours of assorted promotional items. These items can be used as promotional gifts and resourcefully distributed to the target customers to have a long lasting impression on them and make a huge profit in exchange.

    BalasPadam