Selasa, 6 Oktober 2009

Malazut tenggaroh fi asma al rijal wa hukmuh ( 2 )

17. Khorijah bin Mus’ab
18. Abu Hatroush Syamlah bin Hazzal
19. Adam bin al Hakam al Basry
20. Sulaiman bin abu Sulaiman al Qofilanie
21. Abu Umaiyyah bin Ya’la
22. A’diyy bin al Mufaddal
23. A’mru bin Fayid al Qurasyie al Aswarie
24. Usman al Barrie
25. A’li al Salt bin Dinar al Basrie
26. Hisyam Abu al Miqdam
27. Ibrahim bin Abdul Malik al Basry
28. Al fadl bin Maimun
29. Abu A’qil Yahya bin al Mutawakkil
30. Jamad bin Syuib
31. Abdullah bin Muhammad bin A’qil
32. Husein bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas
33. Kathir bin Abdullah al Muzanie
34. Hamzah bin abu Hamzah al Madanie
35. Soleh bin Muhammad bin Zaidah
36. Musa bin Muhammad bin Ibrahim
37. Ubaidullah bin al Walid al Wassofie
38. Abu Ma’syar al Madanie
39. Abdullah bin Muslim bin Harmuz
40. A’mru bin Syuib
41. Abu Soleh Bazam Maula Ummu Hani bintu Abu Tholib
42. Abu Soleh al Kalbie Maula Ummu Hani
43. Talhah bin A’mru
44. Al Qosim bin Abdullah al U’mrie
45. Husein bin Zaid bin Ali
46. Abu A’mir al Khazzaz
47. Muslim bin Khalid al Zanjie
48. Umar bin Qais al Makkie
49. Falih bin Sulaiman
50. Abdul Hamid bin Sulaiman
51. Abdullah bin A’mir al Aslamie
52. Banu Abu Mahzurah yang meriwayatkan daripada datuk mereka
53. Musa bin Ubaidah al Randie
54. Yunus al Harith al Thoifie
55. Muhammad bin Abdullah bin Muslim
56. Al Walid bin Muhammad al Muqirie
57. Ibad bin Kathir
58. Harithah bin Abu al Rijal
59. Yazid bin I’yad bin Ja’diyyah
60. Ibnu Abu Sirah
61. Abdul Rahman bin Abi al Zinad
62. Abdullah bin Ziyad bin Sama’n
63. Ayyub bin U’tbah al Mayami
64. Al Hakam bin Abdullah al Aylie
65. Abu Uwais al Madanie
66. Habib bin abdul Rahman Ardak
67. Abdullah bin Sa’id al Maqbarie
68. Ishaq bin Yahya bin Talhah bin Ubaid
69. A’mru bin Sobhan al Madanie
70. Abdullah bin Muslim bin Harmuzan al Makkie
71. Isa bin Abi Isa al Hannat
72. Abu Sufyan Talhah bin Nafi’ al A’masyh ( diriwayatkan daripadanya Abu Muhammad )
73. Ishaq bin Idris
74. Abu Bakar al Daharie
75. Zur’ah bin Ibrahim
76. Abdul Aziz bin Ubaidullah bin Hamzah ibnu Suhaib al Lakhmie
77. Humaid bin Malik al Lakhmie
78. A’tho bin A’jlan
79. Isa bin Sinan
80. Sa’id bin Sinan
81. Ali bin Yazid
82. Ja’far bin Zubaid
83. Abdul Rahman bin Ziyad bin An’am
84. Abdul Rahman bin Ruhan
85. Khulaid bin Da’laj
86. Sai’d bin Syibyar
87. Usman bin A’tho
88. Ma’an bin Rifa’ah
89. Yazid bin Abdul Aziz
90. Khalid bin Yazid bin Abu Malik
91. U’tbah bin Abu Hakim al Syaibanie
92. Rasyid bin Saad al A’bsie
93. Abu Qatadah al Harranie
94. Yusof bin A’tiyyah al Saffar
95. A’ttab bin Basyir
96. Abu al Rabi’ al Sam’an
97. Uqbah al Asom
98. Al Hasan bin Dinar
99. Al Haitham bin Jammaz
100. Ziyad al Sagghor
101. Abu Harmuz ( diriwayat daripada Anas )
102. Gholib bin Ubaidullah al Jazarie.


c. Laisa bi Syai / tidak thiqah / penipu / dan lain-lain
1. A’mru bin Ubaid
2. Mina Maula Humaid bin Abdul Rahman
3. Abu A’wanah
4. Abu Jabir al Bayyadhi ( bukan ahli thiqah )
5. Abdul Wahhab bin Mujahid ( tidak thiqah / tidak ditulis hadisnya )
6. Ayyub bin Siyar
7. Ibrahim bin abu Yahya ( penipu )
8. Rauh bin Aslam
9. Yunus bin Bakir ( Tadlis )
10. Sulaiman bin abu Hind Maula Zaid bin Khattab
11. Sallam bin Salim al Thowil ( terdapat hadis munkar )
12. Mu’la bin Hilal ( Tidak thiqah )

d. Ditohmah
Nama-nama yang ditohmah ini, masih dalam penelitian dan kajian aku. Setiap tohmahan dan tuduhan mestilah mufassar barulah boleh diberi hukum jarah atau ta’dil. Adalah sesuatu yang tidak adil jika setiap tuduhan tanpa mufassar melalui kajian sejarahnya, pemikirannya dan lain-lain, dengan terus menjarahkan tanpa teliti. Nama-nama ini perlukah ditawaqufkan dahulu sehingga aku yakin hukumnya :

1. Hatim bi Abi Yahya
2. Mahdi bi Hilal
3. Muhammad bin Jihadah
4. Khoriz bin Usman.
Buat setakat inilah sahaja, usaha aku dalam menjejaki nama-nama perawi dan aku berikan hukum padanya sekitar pembacaan aku dengan ku lalui penelitian dalam kitab-kitab jarah dan ta’dil. Moga usaha aku ini dianggap sebagai usaha mempertahankan sunnah.

Khodam sunnah nabawiyyah Tenggaroh.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan