Isnin, 5 Julai 2010

Mubahalah Syaikh ibnu Hajar


Antara hujah yang barangkali kuat menurut perkiraan pengkafir Ibn 'Arabi ini ialah peristiwa mubahalah antara al-Hafiz Ibn Hajar dengan seorang peminat Ibn 'Arabi. Saya petik di bawah kisahnya dari tulisan setengah pendakwa "tajdid". Katanya:
"Al-Imam al-Sakhawi (meninggal 902H) dalam bukunya al-Qaul al-Munbi ‘An Tarjamati Ibn ‘Arabi menceritakan bagaimana gurunya al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (meninggal 852H) bermubahalah dengan seorang pengikut Ibn ‘Arabi. Ibn ‘Arabi (bukan al-Imam Ibn al-‘Arabi) ada tokoh sufi sesat yang membawa fahaman wahdatul wujud iaitu penyatuan tuhan dengan manusia. Alirannya itu diikuti oleh banyak para pengikut tarekat sehingga ke hari ini.

Di Malaysia, antara pencintanya adalah juru kempen ajaran martabat tujuh. Pada zaman Ibn Hajar al-‘Asqalani, terdapat para pencinta Ibn ‘Arabi ini. Apabila al-Hafiz Ibn Hajar mempertikaikan Ibn ‘Arabi, mereka cuba mendapatkan campur tangan sultan ketika itu dan menuduh al-Hafiz Ibn Hajar menghina orang soleh. Sehingga akhirnya Ibn Hajar bermubahalah dengan syeikh mereka. Kata Ibn Hajar: Sebutlah “Ya Allah, jika Ibn ‘Arabi di atas kesesatan, maka laknatilah aku”. Lalu dia menyahutnya.
Al-Hafiz Ibn Hajar pula menyebut: “Ya Allah, jika Ibn ‘Arabi berada atas petunjuk, maka laknatilah aku”. Lalu mereka bersurai. Mubahalah itu dalam bulan Ramadan. Pada bulan Zulqaedah, pengikut Ibn ‘Arabi itu menjadi buta lalu ditimpa kematian."

Ulasan

1- Peristiwa mubahalah Ibn Hajar (m. 852H) ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dan anak-anak murid beliau. Selain dalam (القول المنبي عن ترجمة ابن عربي), al-Sakhawi (m. 902H) juga merakamkannya di dalam kitab (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر). Taqiyuddin al-Fasi (m. 832H) menyebutnya di dalam kitab (عقيدة ابن عربي وحياته). Dan Burhanuddin al-Biqa’i (m. 850H) memasukkannya di dalam kitab beliau (مصرع التصوف), dan lihat juga (تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي). Walaupun ada yang cuba menyanggah bahawa kisah mubahalah ini sengaja direka orang yang tidak bertanggungjawab, namun kewujudannya di dalam kitab-kitab ulama berkenaan yang meriwayatkannya daripada Ibn Hajar sendiri memang sukar untuk dikatakan ianya sengaja direka-reka.

2- Berdasarkan riwayat mereka, kisah tersebut berlaku ketika Ibn Hajar berusia 24 tahun, iaitu suatu peringkat usia yang muda dan penuh dengan semangat. Namun kemudiannya, sesudah melalui pelbagai tempoh hidup dan melaksanakan berbagai kajian ilmiah, kami yakini pandangan beliau terhadap Ibn ‘Arabi berubah kepada lebih neutral sebagaimana pandangan al-Zahabi (m. 748H) di dalam kitabnya Mizan al-I’tidal yang dikemaskinikan oleh Ibn Hajar sendiri dalam kitab Lisan al-Mizan (download - dan semak vol. 5). Antara kata-kata al-Zahabi setelah mengemukakan perselisihan ulama tentang Ibn ‘Arabi ialah (3/660):

وقولي أنا فيه: أنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت وختم له بالحسنى

”Dan pendapat saya mengenai beliau ialah; harus beliau itu dari kalangan wali-wali Allah yang ditarik oleh al-Haq dekat ke sisi-Nya sewaktu mati dan disudahi baginya dengan kebaikan”.

3- Peminat taksub Ibn ’Arabi yang bermubahalah dengan Ibn Hajar itu hanya dikenali dengan nama Ibn al-Amin, seorang individu yang tidak diketahui biografinya secara lengkap kerana tidak disebut dalam mana-mana rujukan, yang menunjukkan beliau bukanlah seorang ulama. Mubahalah berkenaan dilakukan oleh Ibn Hajar kerana beliau diancam oleh Ibn al-Amin untuk mengadukan hal pendiriannya terhadap Ibn ’Arabi kepada Syeikh Safa, yang mampu memanjangkannya kepada Sultan al-Zahir Barquq. Baginda seorang yang amat menghormati Syeikh Safa dan sentiasa mendengar nasihatnya, yang menyebabkan Ibn Hajar khuatir dirinya kelak akan menerima akibatnya. Hal ini menunjukkan bahawa pendirian Ibn Hajar pada mulanya adalah pendirian minoriti ulama pada masa itu. Manakala majoriti mereka secara zahir tidak menyesat atau mengkafirkan Ibn ’Arabi.

4-Harus juga kita katakan bahawa Ibn al-Amin itu adalah antara orang yang sesat kerana tersalah faham terhadap tulisan-tulisan Ibn ’Arabi, lalu berfahaman dengan fahaman hulul dan wahdatul-wujud. Memang tidak sedikit orang yang telah terseleweng dari jalan yang benar kerana keliru dan salah faham terhadap ajaran yang dibawa oleh orang seperti Ibn ’Arabi ini disebabkan kejahilan mereka. Padahal perkara ini sentiasa diperingatkan oleh syeikh-syeikh tasawuf. Maka kemungkinan akibat mubahalah yang diterimanya itu bukan kerana bukti kesesatan Ibn ’Arabi, tetapi kerana kebenaran Ibn Hajar dalam menentang kesesatan Ibn al-Amin. Walaupun mubahalah ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana ulama sebelum itu berkaitan masalah agama, lebih-lebih lagi ianya berbentuk zanni, bukan qat’ie (sudah tentu tidak qat’ie kerana Ibn Hajar tidak pernah berjumpa dengan Ibn ’Arabi untuk membahaskan akidahnya).

5- Tidak ada ketetapan yang menunjukkan bahawa ulama mengiktiraf mubahalah sebagai satu sumber qat'ie dan ukuran yang diyakini bagi menentukan hukum sesuatu masalah. Justeru mubahalah bukan suatu hujah yang kuat atas kebenaran atau kesalahan seseorang. Ianya sebagaimana masalah kasyaf yang tidak dapat dijadikan hujah dalam menentukan hukum bagi sesuatu masalah. Ini kerana Allah SWT maha berkuasa untuk menurunkan sesuatu bala atau tidak menurunkannya. Bolehjadi orang yang benar akan menerima akibatnya, manakala orang yang salah dapat duduk bersenang-lenang setelah bermubahalah.

6- Menurut Syeikh al-Kawthari dalam Maqalatnya (h. 308), pada kurun ke-9 Hijrah berlaku perselisihan sengit antara ulama di Mesir mengenai kedudukan Ibn al-Faridh dan Ibn ‘Arabi. Perselisihan ini dihangatkan lagi oleh Burhanuddin al-Biqa’i (m. 850H) yang menulis sebuah kitab mengkafirkan Ibn ‘Arabi. Dan kitab tersebut kemudian disanggah oleh al-Suyuti (m. 911H). Pandangan al-Sakhawi (m. 902H) dalam perselisihan yang berlaku tentang Ibn al-Faridh dan Ibn ’Arabi sebenarnya tidaklah sehingga mengkafirkannya. Mengenai Ibn al-Faridh beliau berkata: ”Syair yang dinisbahkan kepada beliau tidak sampai riwayatnya dengan sanad yang sahih, dan kami tidak mengkafirkan seseorang dengan suatu perkara yang berkemungkinan, terutama tidak ada faedah dalam mengkafirkannya, akan tetapi yang berfaedah ialah dalam menjauhkan orang daripada tulisan berkenaan”. Mengenai Ibn ’Arabi pula, al-Sakhawi telah menyusun kitab (القول المنبي عن ترجمة ابن عربي) yang menghuraikan kebenaran dan kesalahan Ibn ‘Arabi. Kemudian diringkaskan dalam kitab (الكفاية في طريق الهداية). Beliau juga ada menyusun kitab lain berjudul (تجريد أسماء الآخذين عن ابن عربي). Pandangannya terhadap Ibn ’Arabi lebih kurang juga sepertimana pandangannya terhadap Ibn al-Faridh. Dalam masalah ini, Syeikh al-Kawthari menyatakan bahawa pandangan al-Sakhawi inilah sebagai kata pemutus, atau pandangan yang dipilih (yakni tawaqquf di samping mengecam mana-mana orang atau kitab yang benar-benar terseleweng).

( sumber : Sawanih wa khawatir )

3 ulasan:

 1. Promotional clothing Abercrombie and Fitch for sale or Abercrombie as a gift, will always be beneficial to Abercrombie Sale any business. This is Cheap Abercrombie a great way to impress consumers Abercrombie outlet and grow brand loyalty abercrombie Jeans and popularity. This is a quite flawless form of marketing. Your imprinted Abercrombie Pantslogo provides instant recognition. Abercrombie Tees These eye-catching articles of clothing are a foolproof way to increase profits and a cost Abercrombie Shorts effective form of marketing. Some use this plan to earn profits and then save them for future expenses. Abercrombie Sweaters You can get a huge range of promotional gifts or other promotional items on It is encumbered with a wide range of designs, styles and colours of assorted promotional items. These items can be used as promotional gifts and resourcefully distributed to the target customers to have a long lasting impression on them and make a huge profit in exchange.

  BalasPadam
 2. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam
 3. Ulama yang mengkafirkan Ibn Arabi

  1- Zaynuddin al-Iraqi

  2- Abu Zura Waliyuddin Ahmed İbn Zaynuddin

  3- İmam al-Mizzi

  4- Yusuf İbnu'z-Zaki Abdurrahman İbn Abdilmalik Abu,l-Hajjaj Jamaluddin

  5- İmam Abu Ali İbn Halil es-Sukuti

  6- Iz İbn Abdusselam

  7- İbn Ebi,l-Kasım es-Sulemi

  8- Shihabuddin Ahmed İbn Yahya İbn Ebi Halje et-Telamsani el-Hanefi

  9- Bedruddin Huseyn İbnu'l-Ehled Seyfuddin İbn Abdullatif İbn Balaban es-Suudi es-Sufi

  10- Takıyuddin Ebu,l-Feth Muhammed İbn Ali el-Kuşeyri İbn Dakik el-İyad

  11- Ebu,l-Feth el-Yamuri

  12- es-Salah Halil es-Safdi

  13- Ebul-Feth İbn Seyidin-Nas

  14- Muhammed İbn Muhammed İbn Ali İbn Yusuf (İbnul Jaziri) esh-Shafii

  15- İmaduddin İsmail İbn Kathir

  16- Takiyuddin Ebul-Hasen Ali İbn Abdil-Kafi es-Subki

  17- Kutbuddin İbnul Qastallani

  18- İmaduddin İbn Ahmed İbn İbrahim el-Wasiti

  19- Burhanuddin İbrahim İbn Mudad el-Juberi

  20- Zeynuddin Umar İbn Ebil-Harem el-Kittani esh-Shafii

  21- Mufassir Ebu Hayyan Muhammed İbn Yusuf el-Endlisi

  22- et-Takiyy el-Hisni

  23- Takiyuddin el-Fasi

  24- Bahauddin es-Subki

  25- Alleme Şemsuddin Muhammed el-Ayzeri esh-Shafii

  26- Sherefuddin İsa İbn Mesud ez-Zewawi el-Maliki

  27- Imam Nuruddin Ali İbn Yaqub el-Bekri esh-Shafii

  28- Allamah Nejmuddin Muhammed İbn Akil el-Balisi esh-Shafii

  29- Jemaluddin Abdullah Yusuf İbn Hişam

  30- Lisanuddin Muhibb İbnl-Hatib el-Endelusi el-Maliki

  31- Shemsuddin Ebu Abdillah Muhammed el-Mevsıli esh-Shafii

  32- Shemsuddin Muhammed İbn Ahmed el-Bisati el-Maliki

  33- İmam Şuhabuddin Ebul-Fadl Ahmed İbn Hajer

  34- Shayk al Islam Sirajuddin Umar İbn Reslan el-Bulkini

  35- Allamah Burhanuddin es-Sefakisi

  36- İmam Şemsuddin Muhammed İbn Ahmed İbn Osman ez-Zehebi

  37- Seyfuddin İbnul-Mecjd Ali el-Hariri

  38- et-Taj el-Baranbari

  39- İbrahim er-Rakki

  40- Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Muhammed el-Hudari İbn Haldun

  41- İmam Radiyuddin Ebu Bekr İbn Muhammed İbn Salih el-Cibliyy (İbnul-Hayyat esh-Shafii)

  42- Qadı Şihabuddin Ahmed İbn Ali en-Nashıri

  43- Alauddin Muhammed İbn Muhammed el-Bukhari el-Hanefi

  Source :al-Bikai, Tanbihu'l Gabiyyi ila Takfiri İbn Arabi p.135-183

  Adakah saudara berani mengatakan bahawa semua ulama ini salah dan "tidak faham" dengan concept "wahdatul wujud"?

  Maaf, saya lebih percaya Ulama hadith Imam Ad-Dzahabi apabila dia berkata:

  "Jikalau kandungan Kitab ini (Kitab Fusus Al-Hikam) bukan kufur, maka tiada kekufuran yang wujud di dunia!!!"

  BalasPadam